Spring naar hoofd-inhoud

architectenselectie Rietendakschool gewonnen

9graden architectuur heeft de architectenselectie gewonnen voor de renovatie van de iconische Rietendakschool in Utrecht!

Het honderdjarige markante gebouw van de Rietendakschool in Ondiep wordt ingrijpend gerenoveerd. Het gebouw is inmiddels ‘functioneel en technisch verouderd’.  De renovatie maakt het pand duurzaam en geschikt voor het onderwijs van nu en in de toekomst. Ook de herinrichting van de pleinen en moestuin rondom de school worden in de renovatie meegenomen.

De Rietendakschool is in 1923 gebouwd als eerste stedelijke semi-openluchtschool en sinds 1924 in gebruik. Openluchtscholen zijn architectonisch belangrijke schoolgebouwen waar het contact tussen binnen en buiten een belangrijk uitgangspunt was, met veel licht en lucht voor de leerlingen. Dat oorspronkelijke karakter wil de school graag weer terugzien in een verbeterde versie. De renovatie komt het unieke openluchtschoolkarakter ten goede én faciliteert tegelijkertijd het onderwijskundig programma beter.

De inrichting is nu nog erg traditioneel met lokalen en smalle gangen, gemaakt voor klassikaal onderwijs. Het onderwijs heeft tegenwoordig meer behoefte aan ruimtes die flexibeler kunnen worden gebruikt, voor leerpleinen en voor een verbeterde verbinding van binnen met buiten en andersom. De Rietendakschool is geen monument, omdat bij branden in het verleden te veel van de oorsprong verloren is gegaan. Het rieten dak, waarnaar de school is genoemd, speelt een rol bij die branden. De buitenkant van de school, die een belangrijk herkenningspunt in de wijk Ondiep vormt, blijft zoveel mogelijk onaangetast. Het behouden van de rieten kap is voor de renovatie een uitgangspunt.

Na een nauwkeurige architectenselectie is de aanbesteding gewonnen door 9graden architectuur en Merosch installatieadvies. Een team van architecten en adviseurs in duurzame energie en binnenklimaat, maken het ontwerp, in nauwe samenwerking met schoolteam en het bestuur van SPO Utrecht. Het ontwerp moet in 2024 gereed zijn. Het ontwerpteam is deze week begonnen en de komende maanden zal het definitieve ontwerp worden ontwikkeld. Volgens plan begint de verbouwing in januari 2025 en wordt de vernieuwde Rietendakschool na de kerstvakantie in januari 2026 in gebruik genomen. We kijken uit naar een dynamisch ontwerpproces met alle betrokkenen!

to top
Deze website maakt gebruik van cookies. Met het gebruik van de website, gaat u er mee akkoord dat wij cookies opslaan. Lees meer.
Begrepen