Spring naar hoofd-inhoud

Rudolf Steiner School Breda gewonnen!

9graden architectuur heeft de architectenselectie gewonnen voor de renovatie van de Rudolf Steiner School in Breda!

Het oorspronkelijke twee-laags schoolgebouw dateert uit 1952 en bestaat uit een klassikale opzet met een lange gang en traditionele klaslokalen. Door de jaren heen zijn er diverse uitbreidingen geweest waarmee o.a. een aula en extra klaslokalen zijn gerealiseerd. Inmiddels is het gebouw gedateerd en komt het in aanmerking voor levensduur verlengende renovatie. Daarmee krijgt de school kwalitatief hoogwaardige onderwijsruimtes en een gezond en duurzaam binnenklimaat. Het schoolgebouw gaat voldoen aan BENG (bijna energie neutraal gebouw). Onze opdrachtgever Breedsaam is voornemens de renovatie in bouwteamverband uit te voeren om daarmee alle aanwezige kennis te bundelen en tot een goed eindresultaat te komen.

9graden architectuur haalt inspiratie uit de pedagogische visie van de school en vertaalt deze naar passende vormgevingsmotieven voor de renovatie.Een belangrijke essentie van het vrijeschoolonderwijs is het ontplooien van dat wat in aanleg al aanwezig is in het kind. De inhoudelijke potentie, de sluimerende kracht van het kind mag in een veilige omgeving tot ontwikkeling komen. Zo willen wij ook de aanwezige kwaliteiten van het huidige schoolgebouw benutten en tot ontwikkeling laten komen in de architectuur. Welke ‘schat’ ligt verborgen in datgene wat al aanwezig is?

Een ander essentieel onderdeel van het vrijeschoolonderwijs is gemeenschapsvorming. Het kind vormt een bewust onderdeel van de maatschappij. Het kind neemt zijn omgeving in zich op en vormt een evenwicht tussen het waarnemen van wat buiten hem plaatsvindt en het opbouwen van een eigen persoonlijk voorstellingsvermogen. In het gebouw creëren we een evenwicht tussen binnen en buiten, tussen waarnemen en voorstellen.

9graden architectuur is gekozen vanwege haar gevoel en connectie met de onderwijsvisie van de school. De beoordelingscommissie ziet veel oog voor de gebruiker. We bedanken de opdrachtgever Breedsaam voor het vertrouwen en kijken uit naar een mooi ontwerpproces!

 

 

 

to top
Deze website maakt gebruik van cookies. Met het gebruik van de website, gaat u er mee akkoord dat wij cookies opslaan. Lees meer.
Begrepen