Spring naar hoofd-inhoud

basisschool Walle

Verden, DE

In het landelijke stadsdeel Verden-Walle is een basisschool met kinderdagverblijf vernieuwd en uitgebreid met een kantine. De hedendaagse architectuur van de uitbreiding is een verfrissende vertaling van de aanwezige gebouwtypologieën in de omgeving. Samen met het bestaande schoolgebouw is een uitnodigend stedenbouwkundig ensemble ontstaan.

Schoolgebouw als openbare ruimte

Met de uitbreiding is de kans aangegrepen om een samenhangende stedenbouwkundige oplossing te ontwikkelen voor het gebied rond de bestaande schoolgebouwen. Het ontwerp van 9graden architectuur kenmerkt zich als een sensibel en verbindend element, dat de bestaande kwaliteiten versterkt en een nieuw middelpunt creëert. De nieuwe aula ligt centraal in het gebouw en heeft hierdoor een sociale en verbindende rol voor verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten. De aula vormt de ruimtelijke verbinding tussen de kleuterklassen en basisschool en tussen beide bestaande gebouwvleugels. De gezamenlijke ingang is duidelijk herkenbaar door de markant vormgegeven dakvorm. Hierdoor krijgt het hele ensemble een zichtbaar adres en wordt de betekenis van het architectonische ensemble versterkt.

Uitnodigend architectonisch ensemble geeft basisschool nieuwe identiteit.

Relatie met omgeving

De positie van de uitbreiding definieert de buitenruimtes van de school. Hierdoor ontstaan er duidelijke zones met een hoge verblijfskwaliteit. Het gebouw respecteert de stedenbouwkundige structuur van voortuinen en groenstroken langs de openbare weg die veel voorkomt in de wijk. De kleinschaligheid van het bestaande gebouw wordt in de vormgeving en gevels van de uitbreiding herhaald. Daardoor werkt het ontwerp niet afwijzend en log, maar juist bewegend en levendig. Royale transparante vlakken in de gevel geven het gebouw een licht en transparant karakter.

Status: Gerealiseerd, 2021
Locatie: Verden, DE
Opdrachtgever: Stadt Verden
Vloeroppervlak: 1.200 m²
Fotografie: Meike Hansen, Archimage

to top
Deze website maakt gebruik van cookies. Met het gebruik van de website, gaat u er mee akkoord dat wij cookies opslaan. Lees meer.
Begrepen