Spring naar hoofd-inhoud

woonzorghuis De Wederkerigheid

Driebergen, NL

De huidige woon- zorgvoorziening ‘’De wederkerigheid’’ is gehuisvest op het groene landgoed de Reehorst in Driebergen. 9graden architectuur heeft een ontwerp gemaakt voor de renovatie en verduurzaming van de historische bebouwing en een nieuw woonzorggebouw voor 32 bewoners.

Rijk historisch landgoed

Landgoed de Reehorst kenmerkt zich door een rijke historie en de aanwezigheid van verschillende maatschappelijke instanties met een antroposofische grondslag zoals congrescentrum Antropia en het hoofdkantoor van de Triodosbank. Het deel van het landgoed waar de Wederkerigheid is gehuisvest, kenmerkt zich door een historisch beukenkruis. Hierdoor wordt dit gebied in vier landschappelijke ‘’kamers’’ opsplitst. Binnen één van deze ‘’kamers’’ bevindt zich de historische bebouwing. Hier staan de boerderij, chauffeurswoning, tuinschuur en orangerie. Deze gebouwen zijn momenteel in gebruik als studio’s, dagbesteding en kantoren. Deze functies blijven grotendeels gehandhaafd en de bebouwing zal worden verduurzaamd en gerenoveerd.

Passende reactie op context

In de naastgelegen landschappelijke ‘’kamer’’ wordt een nieuwe groepswoning gerealiseerd voor 32 bewoners. Deze bewoners worden verdeeld over vier woongroepen met per woongroep een centrale woonkamer en keuken. De massa van het nieuwe gebouw is gevormd door het gewenste programma en de aanwezige context. Het programma vraagt om een heldere structuur en compacte looplijnen. Dit is vertaald in een compacte tweelaagse massa met een centrale gang waarlangs de bewonerskamers aan twee zijden zijn geclusterd. Om de hoofdmassa meer dynamiek en menselijke schaal te geven, is het hart van het gebouw middels een afgeronde knik gevormd naar zijn context. Het gebouw opent zich hiermee aan de entreezijde en de afgeronde zijde reageert in de richting van het aangrenzende landschap. De profilering van de dakkap is in hoogte en verhouding afgestemd op die van de bestaande boerderij. Vanwege de breedte van het gebouw is het voorzien van een dubbel geknikte kap. Hiermee vormt het nieuwe gebouw een toevoeging die zowel reageert op de historische bebouwing als op de nieuwe organische bebouwing op het terrein van de Triodosbank.

Efficiënt programma

Programmatisch huisvest het gebouw 32 bewoners over twee bouwlagen. Dit is onderverdeeld in vier groepen die allemaal een eigen woonkamer met keuken hebben. Daarnaast zijn er kantoren, teamkamers en algemene ruimtes aanwezig in het gebouw. Er bevinden zich twee groepen op de begane grond en twee groepen op de verdieping. De plattegrond bestaat uit een spiegelsymmetrische opzet waarbij zich in het hart van het gebouw de teamkamers en kantoren bevinden. Voor een optimale bereikbaarheid en veiligheid verbindt de spiltrap de teamkamer op de begane grond met de teamkamer op de eerste verdieping. Vanuit deze ruimtes is toezicht op de groepen optimaal.

Verwijzing naar geschiedenis

Vanwege de rijke cultuurhistorische geschiedenis met veel moestuinen, is de plint van het gebouw uitgevoerd in een gelijke materialisatie en detaillering als die van de aanwezige moestuinbakken. De rest van de gevel van de nieuwbouw wordt uitgevoerd in een ecologisch gevelstucsysteem op een houtvezel drager. De kozijnen worden uitgevoerd in onbehandeld Accoya hout, dit is een snelgroeiende houtsoort met een hele hoge duurzaamheidsklasse. Het dak van het gebouw wordt voorzien van mossedum, dit voorkomt de extreme opwarming, verhoogt de biodiversiteit en kan het hemelwater geleidelijk afvoeren.

Status: in ontwerp, 2022-2025
Locatie: Driebergen, NL
Opdrachtgever: Lievegoed
Vloeroppervlak: 1.835 m²
Landschapsarchitect: Hyco Verhaagen, Hüde

to top
Deze website maakt gebruik van cookies. Met het gebruik van de website, gaat u er mee akkoord dat wij cookies opslaan. Lees meer.
Begrepen