Spring naar hoofd-inhoud

zorgwoningen op de zuidhelling

Nederland

Veel ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het verpleeghuis wordt gezien als laatste oplossing als het echt niet meer anders kan. Maar deze grootschalige verpleeghuizen zijn niet voor iedereen een passende oplossing. Hoe moeten de zorgwoningen van de toekomst eruitzien? Hoe willen we oud worden, hoe willen we wonen? 9graden architectuur heeft een ontwerp gemaakt voor een plek midden in de natuur waar oudere mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen samenleven met alle zorg die ze nodig hebben.

Zorgwoningen omringd door natuur

Stel je voor, je hebt je hele leven lang in het buitengebied van Nederland gewoond. Midden in de bossen met een rijke natuur om je heen. Op een bepaald moment in je leven word je zo oud dat je intensievere zorg nodig hebt. Vaak ben je dan genoodzaakt centraler te wonen dichtbij andere voorzieningen in een dorp of stad. Hoe fijn zou het zijn om je laatste jaren door te brengen midden in deze natuurlijke omgeving samen met leeftijdsgenoten? 9graden architectuur heeft een ontwerp gemaakt voor modulaire zorgwoningen in het heuvelige buitengebied van Oost- en Zuid-Nederland.

Ecologische inpassing

Landschappelijk uitgangspunt is om het bestaande terrein door de nieuwe zorgwoningen ecologisch te verrijken. De zorgeenheden worden allemaal evenwijdig aan het talud gesitueerd, waardoor ze als vanzelfsprekend op de helling worden ervaren. De woningen verspringen ten opzichte van elkaar voor een gevoel van zelfstandigheid. Ook vloeit het natuurlijke bos zo langs alle zijden rondom de woningen. De hofopstelling en tussenruimtes zijn vormgegeven vanuit het uitgangspunt om de sociale ontmoeting tussen de bewoners te bevorderen.

Centrale ontmoetingsplek

In de ontwerpstudie wordt uitgegaan van het kleinst mogelijke aantal bewoners dat nodig is om 24-uurszorg te kunnen realiseren en bekostigen. Voor deze groep bewoners hebben we kleinschalige modulaire woningen ontworpen. Het centrale gebouw is de plek voor de gemeenschappelijke activiteiten en voorzieningen. Daar kan iedere bewoner iedere dag terecht. Er is ruimte voor thee en koffie, het lezen van een krant, ontmoeting, sociale activiteiten en nog veel meer. Daarnaast zijn er kleine units voor intensieve zorg en is er een logeer- en therapieruimte.

Ecologisch materiaalgebruik

In het materiaalgebruik worden ecologisch verantwoorde materialen toegepast. De “cradle to cradle” filosofie is uitgangspunt voor de te maken keuzes: “probeer in plaats van minder slecht, goed te zijn”. Alle gebruikte materialen worden na hun leven in het ene product nuttig ingezet in een ander product. Hierbij mag geen kwaliteitsverlies optreden en restproducten moeten hergebruikt worden of milieuneutraal zijn. Het resultaat is een kringloop die compleet is en waarbij afval voedsel is. Bij de definitieve keuze voor de materialen streven wij naar het gebruik van materialen die weer tot de natuurlijke kringloop kunnen terugkeren, dus materialen die biologisch afbreekbaar en hernieuwbaar zijn.

Status: in ontwerp
Locatie: Nederland
Opdrachtgever: Ontwerpstudie
Landschapsarchitectuur: Hyco Verhaagen, Hüde DE

to top
Deze website maakt gebruik van cookies. Met het gebruik van de website, gaat u er mee akkoord dat wij cookies opslaan. Lees meer.
Begrepen