Spring naar hoofd-inhoud

Waldorf Centre

Tartu, EE

De nieuwbouw van het Waldorf Centre Tartu is een zorgvuldig vormgegeven ensemble. Rijk aan ervaringskwaliteiten en zintuiglijke waarnemingen, om zo de waarnemingsvaardigheden van de schoolgaande kinderen te ondersteunen, te sensibiliseren en te ontwikkelen. Het is een kunstzinnige omgeving waar ieder kind welkom is, waar ieder kind de mogelijkheid krijgt zich op individuele wijze te ontplooien!

Waldorf Pedagogiek als ontwerpmotief

De Vrije School (Waldorf) biedt een omgeving waarin de sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling van ieder individuele kind centraal staat. Door een kunstzinnige benadering van de lesstof leren kinderen creatief te denken en blijft het leren niet beperkt tot reproductie van feiten. Ieder kind krijgt de gelegenheid zich te ontwikkelen tot een authentiek en vrij individu die een verbinding aangaat met de wereld om zich heen.

 

Het ontwerp doet recht aan deze inhoudelijke uitgangspunten. Een kunstzinnig vorm gegeven gebouw waarin vormontwikkeling berust op inhoudelijke uitgangspunten: De omhullende ronde bouwmassa (kleuterschool) ontwikkelt zich tot een stralende bouwmassa die een dialoog met haar omgeving aangaat (schoolgebouw) en komt weer tot rust in een lineaire bouwmassa (woongebouw) dat een vanzelfsprekende aansluiting zoekt met het daarachter liggende woongebied.

Geborgen kleuters

De kleuterschool is als een ronde massa opgezet waardoor kwaliteiten als omhulling, warmte en geborgenheid tot uitdrukking komen. De vier groepen liggen om een ‘binnentuin’ die het warme en beschutte hart van het gebouw vormt. Deze kwaliteiten worden aangevuld met een, voor het kind vanzelfsprekende, vormentaal die refereert aan het vertrouwde ‘huis’. Iedere groep woont in zijn eigen huis met een eigen dakvorm. Dit wordt ondersteund door een zachte en behoedzame materiaal- en kleurkeuze, zodat het kleine kind vol vertrouwen in zijn omgeving tot ontplooiing kan komen. Iedere groep heeft een individuele buitenruimte.

 

Centraal hart

Centraal, als het ‘hart’ van de school, zijn de gemeenschappelijke functies als aula en mensa gelegen met een vrijere en individuelere vormentaal. Het hart verbindt de polariteit tussen de omhulling van de kleuterschool enerzijds en de meer stralende vormgeving van de school anderzijds. De aula is open en toegankelijk en biedt ruimte voor ontmoeting en dialoog. De ronde vormen stellen het gemeenschapsgevoel centraal; toneel, toeschouwer en balkon vormen een kunstzinnige eenheid. Onder het verhoogde balkon is de mensa gelegen die door flexibele deuren tijdens schoolfeesten bij de aula betrokken kan worden. Ook zorgt de grote glazen gevel voor transparantie en een goede toegankelijkheid van het zuidelijk gelegen terras waar optimaal gebruik kan worden gemaakt van de zonnewarmte. Speciale aandacht krijgt de hoofdentree. De entree waardoor alle kinderen iedere morgen de school binnengaan maakt een ‘ontvangend’ gebaar, het zet een accent, en geeft de kinderen het gevoel zichzelf als een wezenlijk, belangrijk en individueel onderdeel van de sociale schoolgemeenschap te zien!

 

Rust en concentratie

De klassenruimten liggen allemaal in het bouwdeel links van de hoofdentree. De ruimtevorm van de klassen is afgestemd op het gebruik, de architectonische vorm ondersteunt de passende stemming: rust en concentratie. In een verdere uitwerking is het denkbaar dat door middel van een gemeenschappelijk proces de ruimtevormen specifieker worden uitgewerkt in vorm en detaillering.  Ieder kind heeft recht op een harmonische maar ook kunstzinnige omgeving. Zo wordt het gebruik van de ruimten ondersteund met een passend kleurgebruik. Zachte en transparante kleuren, die door het kunstzinnig opbrengen in verschillende lagen hun uiteindelijke kleur pas krijgen op het wandvlak (en niet in de verfemmer!), zorgen voor verbindende atmosfeer. Kleur spreekt voortdurend de waarnemingszintuigen aan, het gevoel voor schoonheid, en werkt daardoor motiverend en harmoniserend op het zich ontwikkelende kind.

 

Status: Prijsvraag, 2012
Locatie: Tartu, EE
Opdrachtgever: Tartu Waldorfgümnaasium

to top
Deze website maakt gebruik van cookies. Met het gebruik van de website, gaat u er mee akkoord dat wij cookies opslaan. Lees meer.
Begrepen