Spring naar hoofd-inhoud

een kwetsbare aarde

Wij zien het als een opgave om zorgvuldig met onze wereld om te gaan, om goed na te denken over herkomst en toekomst, over vraag en gebruik, voor en na, bouwen en slopen en over eindigheid. De verbinding met onze aarde houdt ons bezig. Wij mensen lijken haar te willen veroveren, haar te willen maken naar onze wetten. Maar zouden we haar niet juist moeten liefhebben, haar wetmatigheden moeten leren kennen? Leren leven naar de aarde in plaats van andersom? Daarbij gaat het om het beleven van de kwetsbaarheid van onze aarde. Deze kwetsbaarheid moeten we zien, ervaren en kennen om de leefbaarheid op onze aarde te behouden. Architectuur kan daarin (voor)beeldbepalend zijn. Met natuurlijke materialen en milieubewuste architectuur laten we mensen stilstaan bij de natuurlijke fenomenen van de aarde. Het verloop van de tijd kan aan onze gebouwen worden afgelezen. Bij duurzaamheid moet het naast materiële aspecten van een gebouw ook om immateriële aspecten gaan. Om de ‘hechting’ aan de schoonheid van het object. Laat de mens zich verbinden met zijn omgeving, zodat het vanzelfsprekend wordt: “Dit is de wereld waarin ik leef, die ik verzorg, waarvoor ik verantwoording neem!” 

circulair bouwen

Bij circulair bouwen wordt gebruikt gemaakt van hernieuwbare, hergebruikte en/of herbruikbare materialen. Hernieuwbare materialen groeien in de natuur (zoals hout en vlas) en vormen daardoor een natuurlijke circulaire keten. Hergebruikte materialen hebben al een eerder leven gehad en worden in het gebouw opnieuw verwerkt. Herbruikbare materialen worden demontabel gedetailleerd en kunnen in de toekomst hergebruikt worden. Veel huidige circulaire bouwprojecten zijn in de toekomst demontabel, maar worden nu met nieuwe en eindige materialen gebouwd. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid voor het demonteren, de circulariteit van een project, naar de volgende generatie geschoven. Voor de volgende stap in het circulaire denken, is 9graden architectuur ervan overtuigd dat we moeten bouwen met hernieuwbare of hergebruikte materialen. Daarmee nemen we direct bij aanvang van het project al onze circulaire verantwoordelijkheid. 

circulariteitsmatrix

9graden architectuur werkt met een circulariteitsmatrix om duurzame materiaalkeuzes te maken. Naast bouwkosten nemen wij ook milieu- en onderhoudskosten mee. Daarnaast kijken we naar aspecten zoals flexibiliteit tijdens de gebruiksfase, gezondheid en levensduur. Hiermee krijgen wij een compleet beeld van de hele levenscyclus van het gebouw en de specifieke onderdelen en maken wij bewuste, duurzame keuzes die goed zijn voor mens en milieu. Wij zoeken altijd naar mogelijkheden om zoveel mogelijk van het bestaande te handhaven of hergebruiken. Bij de renovatie van Vrijeschool Vredehof in Rotterdam is het gelukt om de bestaande fundering en begane grondvloer te handhaven. Hierop is een functionele nieuwe plattegrond gerealiseerd die past bij de wensen van de school. 

milieuvriendelijk en low-tech

We zoeken naar low-tech duurzaamheid, waarbij de bouwkundige schil en gebouworiëntatie zorgen voor een passief, energiezuinig en gezond binnenklimaat. Zo heeft woonhuis Lichtenberg door hoge isolatiewaarden, zonwerende beglazing en natuurlijke ventilatietoevoer alleen vloerverwarming nodig op de begane grond. Wij zien het als een uitdaging om met minimale techniek een aangenaam gebouw met een gezond klimaat te scheppen. We investeren in gezonde materialen met een lange levensduur in plaats van complexe onderhoudsintensieve luchtbehandelingsinstallaties die iedere 20 jaar vervangen moeten worden. Wij staan voor low-tech duurzaamheid, gezond voor mens en milieu!

ontwerpproces

Wij werken in een ateliersetting om elkaar blijvend uit te dagen. Om grip te houden op kaders, risico’s en beheersmaatregelen, leggen we niet alleen de gemaakte afspraken vast, maar ook het proces ernaartoe. We monitoren de voortgang op onderdelen als duurzaamheid, bouwkosten, planning en exploitatie. Wij bewegen flexibel mee met mogelijkheden en haalbaarheid. Onze identiteit is eerst keuzes maken, dan ordenen, vervolgens harmonie brengen om uiteindelijk betekenis te geven! Door restricties komen wij tot creatieve oplossingen. Ontwerpen is ook flexibel zijn, concessies doen en reduceren. Kiezen wat het belangrijkste is voor jullie als opdrachtgever. Reduceren doen wij niet alleen vanuit financieel oogpunt, reductie van materiaalgebruik is ook duurzaam. Twee vliegen in één klap!

Architectuur als toegevoegde waarde

Architectuur als toegevoegde waarde

Architectuur als toegevoegde waarde
to top
Deze website maakt gebruik van cookies. Met het gebruik van de website, gaat u er mee akkoord dat wij cookies opslaan. Lees meer.
Begrepen